GWARANCJA ALLIANZ

GWARANCJA ALLIANZ

Produkty Aluthermo Quattro® objęte są 10-letnim ubezpieczeniem Allianz, które zawiera gwarancję wydajności izolacji cieplnej. Zgodnie z badaniem oporu cieplnego dokonanym przez Technische Hochschule w Aachen, Niemcy (Obliczenia transportu ciepła (RWTh)) gwarancją ubezpieczeniową objęty jest opór cieplny Aluthermo Quattro® na poziomie R=5,7m²K/W przy zachowaniu min. 2 cm przestrzeni powietrznej między izolacją a przegrodą. Jeżeli zdaniem użytkownika wydajność cieplna Aluthermo Quattro® jest mniejsza niż tradycyjnego materiału izolacyjnego o wartości oporu cieplnego R=5,7m²K/W wtedy specjaliści z Allianz dokonują oceny i w przypadku uzasadnionych roszczeń ubezpieczenie pokrywa wymianę izolacji cieplnej do kwoty 250 tys. €.