...
Skontaktuj się z nami
+48 577 700 016

Efektywność energetyczna i ogniowa

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Badania wykonane na Uniwersytecie Sheffield jak również badania w Technische Hochschule w Aachen oraz inne jednoznacznie wskazują, że Aluthermo Quattro® przy grubości 10mm charakteryzuje się oporem cieplnym na poziomie R=5,7m²K/W i odpowiada przynajmniej standardowej izolacji z wełny szklanej grubości 20 cm o współczynniku lambda (λ) 0,040 W/m. Największą skuteczność termoizolacyjną dają materiały zatrzymujące jednocześnie każdy z procesów transportu ciepła.
Tę cechę posiada Aluthermo Quattro®, które dodatkowo dzięki małej grubości (10mm), niskiemu ciężarowi (0,73 kg/m2) i elastycznej strukturze daje oszczędność miejsca, nie obciąża konstrukcji i jest łatwe w montażu.

WYDAJNOŚĆ

Z uwagi na brak odpowiednich standardów w zakresie obliczania wydajności cieplnej w przypadku termoizolacji refleksyjnych, Aluthermo podejmuje szereg działań we współpracy z instytutami naukowymi celem obliczenia faktycznych właściwości termoizolacyjnych swoich produktów.

PODEJŚCIE PRAGMATYCZNE

W odróżnieniu od pomiaru start cieplnych przez przewodnictwo cieplne (określane przez teoretyczną wartość oporu cieplnego R) standardowych materiałów izolacyjnych, co nie jest właściwą metodą w przypadku termoizolacji refleksyjnych, firma Aluthermo dokonała szeregu badań celem określenia rzeczywistej ilości energii potrzebnej do utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach w przypadku standardowych termoizolacji i porównania ich z produktami Aluthermo®.

Przyjmując prostą zasadę określenia ilości energii potrzebnej do utrzymania stałej temperatury (21°C) w izolowanym pomieszczeniu porównano ilość zużytej energii w warunkach zimowych w przypadku standardowej izolacji i Aluthermo®.
Instytut CIM z Wielkiej Brytanii przy Uniwersytecie Shieffield gdzie prowadzono badania na zlecenie Aluthermo stwierdził: “Stwierdzono niższe zużycie energii celem utrzymania stałej temperatury 21°C w przypadku pomieszczeń izolowanych Aluthermo® w porównaniu z wełną szklaną o grubości 200mm i współczynniku przenikania ciepła  ʎ = 0,040“.
Badanie polegało  na porównaniu termoizolacji  Aluthermo Quattro® i Optima®  z referencyjnym materiałem  termoizolacyjnym dostępnym na rynku (wełna szklana – glasswool).
Struktura dachu  (1)  Aluthermo Quattro® (2) Aluthermo Optima® (3) 200mm wełna szklana o wsp. przewodzenia ciepła λ 0.040 W/m (4)

Dach umieszczono w specjalnej komorze o  temperaturze odpowiednio  -5°C, 0°C oraz 5°C jednocześnie utrzymując wewnątrz przestrzeni dachowej stałą temperaturę  21°C przy pomocy wewnętrznego grzejnika. Ilość niezbędnej energii potrzebnej do utrzymania żądanej stałej temperatury wewnątrz przestrzeni dachowej przedstawia poniższy wykres.

 

WYNIKI

Badania wykazały, że Aluthermo Quattro®  w przypadku zewnętrznych temperatur -5°C i 0°C jest odpowiednio 13% i 9% bardziej energetycznie wydajne niż wełna szklana o grubości 200 mm i wspólczynniku λ 0,040W/m. W przypadku temperatury +5 °C Aluthermo  Quattro® jest o ok. 8% mniej efektywne od wełny.

W przypadku Aluthermo Optima® w całym zakresie badanych temperatur stwierdzono lepszą wydajność Aluthermo w stosunku do wełny w przedziale od 14% przy +5 °C do 29% przy -5 °C.

Uwaga: zarówno w przypadku Aluthermo Quattro® jak i Optima® wydajność energetyczna jest na stałym poziomie bez względu na temperaturę zewnętrzna, w przypadku wełny szklanej zakres wydajności wacha się w granicach 22% wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej wydajność wełny szklanej spada w stosunku do Aluthermo®.

Wniosek: z prezentowanych badań jednoznacznie wynika, że wydajność termoizolacji Aluthermo® jest lepsza niż standardowo używanych materiałów termoizolacyjnych (wełna szklana).

Kliknij aby pobrać wyniki badań:

 telecharger1 Obliczenia transportu ciepła (RWTh) telecharger1 Analiza porównawcza izolacji Aluthermo®
 telecharger1  Thermal transmission
(Obliczenia transportu ciepła)
telecharger1 Comparative assessment of Aluthermo®
(Analiza porównawcza izolacji Aluthermo®)

 

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Wszystkie produkty Aluthermo® posiadają klasę ogniową B-s1-d0 zgodnie z normą PN-EN 13501-1. Wyroby oznaczone klasą ogniową B nie prowadzą do zgorzenia czyli gwałtownego i wybuchowego rozprzestrzeniania ognia. Dzięki podwójnej niepalnej warstwie polietylenowej nie powstają płonące krople czy odpady, które przenoszą pożar w nowe miejsce. Wyroby spełniają wymogi najniższej możliwej emisji dymu. Aluthermo® ma najwyższą klasę ogniową wśród izolacji refleksyjnych dostępnych na polskim rynku.