...
Skontaktuj się z nami
+48 577 700 016

Montaż Aluthermo

METODY MONTAŻU ALUTHERMO®

INFORMACJE OGÓLNE

WODOODPORNOŚĆ I NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA
Brzegi kolejnych pasów Aluthermo® są układane na zakładkę o szerokości 5–10 cm i uszczelniane za pomocą aluminiowej taśmy przylepnej o szerokości 75–100 mm, w zależności od zastosowania.
Ponieważ izolacja Aluthermo® jest zgrzewana na gorąco na całej powierzchni, może być cięta w dowolnym miejscu przy czym materiał nie ulega rozwarstwieniu.
Do cięcia izolacji wystarcza zwykły nóż.

TAŚMA ALUTHERMO

Aluthermo® Zalecana szerokość taśmy Aluthermo®
   Aluthermo® Quattro 100mm
   Aluthermo® 21MM 100mm
   Aluthermo® 14MM 100mm
   Aluthermo® 7MM Minimum 75mm

 

Warstwa aluminium o grubości 50 μm na taśmie przylepnej gwarantuje optymalne odbicie w punktach cięcia.
Aby uzyskać znakomite przyleganie, należy oczyścić powierzchnię łączenia z kurzu i wilgoci, a po nałożeniu taśmy, powierzchnie łączenia należy przetrzeć suchą tkaniną.

ZACHOWANIE POWIETRZNEGO ODSTĘPU IZOLACYJNEGO
Dla wykorzystania pełnego potencjału izolacyjnego Aluthermo® przed wymianą energii zaleca się zachowanie powietrznego odstępu izolacyjnego o wartości minimum 2cm po obu stronach Aluthermo®. Aby zmaksymalizować efekt izolacji dźwiękowej, należy tak rozciągnąć materiał Aluthermo®, aby nie stykał się z sąsiednimi powierzchniami.

ZGNIATANIE
W celu wyeliminowania zgniatania materiału izolacyjnego przez łaty dachowe, na przykład nad krokwiami lub płatwiami itp., w Aluthermo® uzyskano przeciwdziałanie mostkowaniu termicznemu poprzez zapewnienie kompensacji pomiędzy drewnem a pęcherzykami powietrza zatopionymi w strukturze plastra miodu.